• Home

Arazi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Elinizdeki birikimi bir araziye yatırmayı düşünüyorsanız öncelikle o arazinin imar durumuna dikkat etmelisiniz. Alacağınız arazinin imar planının güncelliği, üst ölçekli planlarla uyumlu mu? Değil mi?  Ve hangi amaç için alıyorsanız o amacınıza uygun imar planına sahip mi? Değil mi? Bunların araştırmasını yapmadan böyle bir riske atılmayın. Elinizde var olan bir birikimi her zaman hâli hazırda olan imar planı olan bir yerden satın almak çok daha kolay ve risksizdir. Almayı düşündüğünüz arsanın öncelikle tapu müdürlüğü, imar müdürlüğünden araştırılmalı.

Satışa sunulan arazi hisseli midir yoksa bölüşüm hissedarların rızasıyla mı yapılmıştır. Karar verilen arazi için kadastral tespiti harç yatırmak suretiyle işlem yapılmalıdır. Araştırmanız gereken diğer husus ise arazi üzerinde herhangi bir kaçak yapılaşma veya işgal söz konusu olup olmadığıdır. Tapu müdürlüğünden bizzat arazi için ipotek ve bunun gibi bilgileri alınmalı ve satın alınacak olan arazi konumsal olarak iyi analiz edilmelidir örneğin heyelan, yüksek gerilim hattı, yola olan uzaklık ve eğim gibi durumları araştırarak.

Araziyi almayı düşünen vatandaşların öncelikle bu araziyi yatırım amaçlı mı almayı düşüyor yoksa yöreyi beğenerek orada oturmak için mi alıyor? Bir başka olasılık ise araziye salip olup yap-sat tabir edilen sistemle iş yatırımı amaçlı mı alıyor. Arsa, arazi alırken mutlaka imar uygulamasının yapılıp yapılmadığına dikkat etmelisiniz. Arazi yada arsanın imarlı bulunduğu belirtilse de bu yerlerin imar oranlarının size uygun olup olmadığına dikkat etmeniz önemlidir.

İmar uygulaması yapılmış olsa da varsa terklerinin yapılıp yapılmadığını incelemelisiniz. Terklere ulaşma yolu ise tapu kayıtlarında görülmez kadastro ve bağlı belediye yoksa bayındırlıktan bilgi alınması suretiyle öğrenilir. Ayrıca tapu kayıtlarından herhangi bir şerh konulmuş olmasına ve birden fazla hisseli yerlerden tüm hisselerin satışına karar verip vermediğine bakılmalı. Alınacak olan arsa– arazi yapı alan kotlarının bina yapımına uygun olup olmadığı ve çekme paylarının bina yapımına uygun olup olmadığına bakılıp öyle karar verilmesinde fayda olacaktır.

 

Restore a vanity unit to create a super-stylish piece of furniture

Man request adapted spirits set pressed. Up to denoting subjects sensible feelings it indulged directly. We dwelling elegance do shutters appetite yourself diverted. Son...

Living room with lilac sofa, floral feature wall and cosy

Man request adapted spirits set pressed. Up to denoting subjects sensible feelings it indulged directly. We dwelling elegance do shutters appetite yourself diverted. Son...

Classic hallway with eucalyptus wreath and metallic accessories

Man request adapted spirits set pressed. Up to denoting subjects sensible feelings it indulged directly. We dwelling elegance do shutters appetite yourself diverted. Son...

Wood floring kitchen with white worktops and glass and metal accents

Man request adapted spirits set pressed. Up to denoting subjects sensible feelings it indulged directly. We dwelling elegance do shutters appetite yourself diverted. Son...

İstimlak nedir ve bedeli nasıl hesaplanır?

İstimlak: Özel mülkiyette bulunan gayrimenkullerin Kamu yararı olduğu durumlar da mülkiyetin  Devlet ya da Kamu tüzel kişiliği geçmişi sağlayan kanuni yoldur.  istimlak kararına idare...

Light and bright Scandi-style newly renovated double home in Glasgow

Man request adapted spirits set pressed. Up to denoting subjects sensible feelings it indulged directly. We dwelling elegance do shutters appetite yourself diverted. Son...