İmar Ne Demektir?

İmarlı veya imarsız ne anlama gelmektedir bunların açıklamasıyla başlayalım. İmarsız arsa anlamı arazi konumda olan yerlerdir. Arazi ise üzerinde yerleşim yeri bulunmaya daha çok ekilebilen yada boş bir toprak parçasından ibarettir. İmar uygulamasının geçmediği ve sınırlarını tepeler, dağlar, yollar, dereler, duvarlar, ağaçlıklar yolu ya da işaretlerle belirlenir.

İmar Nedir?

İmarlı arsa anlam itibariyle üzerinde yapı izni olan arsalardır. İmarlı arsa da istenen tüm resmi ya da özel mülkiyete sahip yapıların sağlık, çevre ve plan gibi çeşitli kriterlere uygun bir şekilde imarının sağlanması amacıyla belediyeler tarafından ve valilikler tarafından imar planlarının hazırlanmasına verilen bir imara uygulamasıdır.

İmar uygulamasına göre, imar sınırları içinde yer alan yapılı ya da yapısız arsa ve arazilerin sahipleri ya da hisseli pay sahiplerinin rızası olmaksızın imar planına uygun olarak arsa ve arazileri ada ve parsellerine ayırabilir. Bu arsalar müstakil, paylı ya da kat mülkiyetine dayanarak hak sahiplerine dağıtılır. Başka birine danışmadan bağımsız olarak işlemlerin yapılmasında belediyeler yetki sahibidir. Söz konusu olan arsaların belediye ve mücavir olan olarak kabul edilen sınırlar dışında kalması halinde, arsa üzerine yetkilerin kullanımı valiliğe aittir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here