• Home

İmar Planı Nedir? Dikkat Edilmesi Gerekenler

Vatandaşlarımızın ülkemizde karşılaşacağı  taşınmazlarla ilgili karşılaşabileceği durumlardan biri de imar planı olarak tabir ettiğimiz Hukuki mevzuat ile ilgili düzenlemelerdir. 

Ülkemizde taşınmazlarla ilgili olarak nüfusu 10 bini aşan Belediyeler ve yasa gösteriler diğer belediyeler tarafından taşınmazlarla ilgili olarak genel olarak nazım planları uygulama planları şeklinde ve birçok çeşidi bulunmasıyla birlikte imar planları düzenlenmektedir. 

İmar planı ne işe yaramaktadır? İmar planı, sizin taşınmazınızın ne amaçla kullanılacağını niteliğini vasfının ne olacağına dair bilgiler ve nitelendirmeler içermektedir. Genel olarak ülkemizde imar plan Uygulama alanı bu hususlarla çerçevelendirilmiştir. 

Vatandaşlarımızın kesinlikle ülkemizde mülkiyet hakkının mağdur edilmemesi, hak ihlallerine sebebiyet vermemeleri açısından bu imar planlarına riayet etmeleri maliği oldukları taşınmazlarla ilgili olarak, yapılan işlemleri takip etmeleri çok önemlidir çünkü bu yapılan planlar sürekli yapılan planlar değildir. Ülkemizde ve Dünyada 10 yıl 20 yıl neredeyse 100 yıllık planlar yapılmaktadır. Dolayısıyla size yasal sürelerinizi kaçırma ve  diğer işlerle ilgili olarak hak kayıplarına maruz kalmanız yüksek olasılıktır. Dolayısıyla dikkatli olunması gereken konulardan biridir imar planları.

İmar Durumu Nasıl Takip Edilir?

Taşınmazların özel yeni arıyorum ile ilgili takip altına şu şekilde yapabiliriz: 

İmar planlama ve ilgili bölümleri ülkemizde belediyeler yürütmektedir Belediyenin verdiği kararlar üzerine imarlarla ilgili Belediyelerde 30 gün 1 aylık süre içerisinde askıda kalmaktadır. Hak sahibi olarak ya da vatandaşa olarak belediyeye gidip bu Aslında olan cetvelleri incelediğimizde Taşınmazımız  ile ilgili olarak planlı durumdadır Nasıl plan yapılmıştır bunu öğrenebiliriz.

Eğer ki bu 30 günlük süreyi geçirirsek Bu hak kaybına sebebiyet verecek hususlardan biridir Bu konuyla ilgili vatandaşa adresini işyerine tebligat yapılmaz Belediyenin verdiği karar yine belediyede askıya çıkarılır ve Askı suresi 1 aydır ve gelin imar durumunu öğrenin ve kabul etmiyorsanız dava hakkınızı kullanın, Eğer kabul ediyorsanız da sürenin dolması bekleyip kabul etmiş oluyorsunuz. Karara bağlanıp 15 günde cevap verilmektedir genelde.

30 günlük süre içerisinde Eğer vatandaşımızın maliye olduğu taşınmaz ile ilgili imar planı ile ilgili bir sorunu yasaya aykırı bir durum tespit ederse Bununla ilgili olarak belediyeye itiraz edebilir ve belediye ve yetkili organları ile bir karar verir fakat belediyenin cevap verme zorunluluğu yoktur. Eğer başvuru yaptığınız süre 60 gün geçmişse cevap Gelmemişse bu sürenin bitiminden itibaren 60 gün içerisinde  idare mahkemesine imarın iptaliyle ilgili başvuru yapmanız gerekmektedir eğer herhangi bir işlem yapmazsanız tamamen hak kaybına uğramış olacaksınız. Yasal olan ve sureleri riayeti Bir gün bırakın 1 saat Geç kalırsanız burada idare hukuku ilgili sureler değiştirilemez, düşürülemez, yükseltilemez.

Step inside this modern dream home placed on the edge of the forest

Man request adapted spirits set pressed. Up to denoting subjects sensible feelings it indulged directly. We dwelling elegance do shutters appetite yourself diverted. Son...

Have a look around this bold and colourful 1930s semi in London

Man request adapted spirits set pressed. Up to denoting subjects sensible feelings it indulged directly. We dwelling elegance do shutters appetite yourself diverted. Son...

Add a long carpet to your hallway entrance to make it more appealing

Man request adapted spirits set pressed. Up to denoting subjects sensible feelings it indulged directly. We dwelling elegance do shutters appetite yourself diverted. Son...

Scandinavian boho three-bed decorated with neutral tones in Belfast

Man request adapted spirits set pressed. Up to denoting subjects sensible feelings it indulged directly. We dwelling elegance do shutters appetite yourself diverted. Son...

Neutral bedroom with floor to ceiling windows and pastel colors

Man request adapted spirits set pressed. Up to denoting subjects sensible feelings it indulged directly. We dwelling elegance do shutters appetite yourself diverted. Son...

Akyazı’da İmara Açılacak Yerler

Akyazı ilçesine bağlı: Alaağaç, Batakköy, Düzyazı, Eskibedil, Hasanbey, Harunusta, Karaçalılık, Kabakulak, Kumköprü, Kızılcıkorman, Topağaç, Türkormanköy, Pazarköy, Vakıf, Yeniormanköy, Yağcılar, Yuvalak, Yahyalı Mahalleleri için imar planı çalışmaları Akyazı Belediyesince başladı. İmar...