• Home

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI: Konutlara yönelik olarak yapılan bir sigorta olan zorunlu deprem sigortası, depremin neden olabileceği hasarlara karşı güvence sağlar. Deprem sigortasının yapılması zorunlu olup, hizmet Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sunulur. Poliçelerin üretilmesi ise kurum tarafından yetkilendirilmiş sigorta şirketleri ve acenteler aracılığı ile sağlanır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI POLİÇESİ

Zorunlu deprem sigortasının geçerlilik süresi 1 yıldır ve sözleşmede yer alan süre sona ermeden önce poliçenin yenilenmesi zorunludur. Deprem sigortası ile çelik, betonarme karkas, yığma kagir ve bu gruplara dahil olmayan ahşap ve kerpiç gibi yapılar güvence altına alınır. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPTIRMAMANIN CEZASI NEDİR..?

Zorunlu deprem sigortasının yaptırılmaması halinde mülk sahiplerine herhangi bir cezai işlem uygulanmamakla birlikte, deprem sigortası bulunmayan meskenlerin alım- satım işlemleri, su, elektrik ve doğalgaz abonelikleri gibi altyapı tesis işlemleri yapılamaz. Abonelik alınabilmesi için deprem sigortasının yapılması zorunludur.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

Afet Sigortaları Kanunu’na göre aşağıdaki binalara zorunlu deprem sigortası yapılabilir.
● Tapuya kaydı bulunan ve özel mülkiyete sahip taşınmazlar üzerinde konut olarak inşa edilmiş binalar
● Kat Mülkiyeti Kanunu’na dahil olan bağımsız bölümler ve bu binalarda yer alan ticari amaçla kullanılan diğer bağımız bölümler
● Doğal afetler sonucunda devlet tarafından yapılmış veya devletten alınan kredilerle yapılmış konutlar
Bunlara ek olarak yukarıdaki koşulları sağlayan kat irtifakı kurulmuş binalar, tapusu henüz teslim edilmemiş kooperatif evleri ve tapu sicilinde arsa olarak geçen binalara da zorunlu deprem sigortası yapılabilir.

Hüseyin YAZICI

EMLAK MÜŞAVİRİ

İstimlak nedir ve bedeli nasıl hesaplanır?

İstimlak: Özel mülkiyette bulunan gayrimenkullerin Kamu yararı olduğu durumlar da mülkiyetin  Devlet ya da Kamu tüzel kişiliği geçmişi sağlayan kanuni yoldur.  istimlak kararına idare...

Emlak Yatırımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Takip Emlak Com sitemizin ilk konusu Emlak yatırımı hakkında olacaktır. Emlak yatırımı yaparken dikkat etmeniz gerekenleri ve Daire  alırken kriterler neler sizler için paylaştık. Sakarya'da Emlak...

White and light-filled hallway with large green window covers

Man request adapted spirits set pressed. Up to denoting subjects sensible feelings it indulged directly. We dwelling elegance do shutters appetite yourself diverted. Son...

Add a long carpet to your hallway entrance to make it more appealing

Man request adapted spirits set pressed. Up to denoting subjects sensible feelings it indulged directly. We dwelling elegance do shutters appetite yourself diverted. Son...

The best gray paint – how to choose the right shade for your walls

Man request adapted spirits set pressed. Up to denoting subjects sensible feelings it indulged directly. We dwelling elegance do shutters appetite yourself diverted. Son...

Scandinavian boho three-bed decorated with neutral tones in Belfast

Man request adapted spirits set pressed. Up to denoting subjects sensible feelings it indulged directly. We dwelling elegance do shutters appetite yourself diverted. Son...